Asiantuntevaa palvelua

Annosjakelupalvelu

Meiltä saat myös annosjakelupalvelun. Siitä hyötyvät erityisesti sellaiset asiakkaat, joilla on käytössään useita lääkkeitä, monimutkainen lääkitys tai vaikeuksia muistaa ottaa lääkkeet ajallaan. Annosjakelupalvelu helpottaa arkea ja varmistaa turvallisen lääkehoidon. Lääkkeet toimitetaan valmiiksi pakattuihin annospusseihin, ja ne toimitetaan kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Apteekissa tarkastetaan lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet sekä käydään läpi annostukset ja ottamisajankohdat.

Annosjakeluun siirtyminen vähentää usein myös lääkekustannuksia, sillä annokset kootaan aina suuremmista ja edullisemmista pakkauksista. Kysy lisää annosjakelusta apteekista!

Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute

Teemme jatkuvasti töitä entistä paremman asiakaspalvelun eteen. Palvelumme onnistumista mitataan jatkuvasti asiakastyytyväisyyskyselyillä. Asioidessasi voit antaa palautetta vastaamalla oven suussa olevan iPad-palautelaitteen kysymyksiin. Myös suulliset palautteet ovat tervetulleita. Lisäksi palautetta voit antaa vaikka heti nettisivujen palaute-lomakkeella. Olemme kiitollisia jokaisesta palautteesta.

Hae luettavaa apteekista!

Maksuttomat lehdet Terveydeksi! ja Avainapteekit ovat  jaossa apteekissamme. Ota mukaan ja lue hyödyllistä asiaa terveydestä ja hyvinvoinnista.

Henkilökunta

Lääkeneuvontaan ja lääkkeisiin liittyvissä asioissa sinua palvelevat farmaseuttisen koulutuksen saaneet henkilöt. Apteekkimme on osa terveydenhuoltoketjua ja vastamme osaltamme lääkehuollon turvallisuudesta. Voit kaikissa lääkkeisiin liittyvissä kysymyksissä kääntyä proviisoreidemme, farmaseuttiemme ja apteekkarin puoleen.

Diabetesyhdyshenkilö

Apteekkimme diabetesyhdyshenkilö on perehtynyt erityisesti diabetekseen ja sen lääkehoitoon. Yhteyshenkilön asiantuntemus on käytössäsi maksutta. Diabetesyhdyshenkilötoiminta on osa apteekkien diabetesohjelmaa.

Diabeetikon apteekkikäynnin yhteydessä tarjoutuu luonteva tilaisuus lääkehoitoa koskeville kysymyksille ja neuvonnalle. Yhdyshenkilömme osaa lääkehoidon lisäksi neuvoa myös sairauteen vaikuttaviin elintapoin liittyvissä asioissa. Lääkehoidon lisäksi elintapamuutokset ovatkin tärkeä osa diabeetikon hoidon onnistumista.

Astmayhdyshenkilö

Astmaa sairastavat asiakkaamme voivat maksutta hyödyntää astmayhdyshenkilömme asiantuntemusta astman hoitoon liittyvissä asioissa.

Yhdyshenkilömme voi kertoa sinulle esimerkiksi lääkkeiden ominaisuuksista ja niiden turvallisesta käyttötavasta sekä säännöllisen lääkityksen vaikutuksista. Apteekista saat halutessasi myös astmaan liittyvää tiedotusmateriaalia. Apteekissa osaamme myös suositella jos astman hoito vaatii tehostamista ja on syytä kääntyä lääkärin puoleen.

Lääkejätteet apteekkiin

Vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä eikä niitä siksi saa heittää tavallisten roskien joukkoon. Voit jättää käytöstä poistetut lääkkeet apteekkiin. Lääkejätteiden hävittäminen tapahtuu ongelmajätelaitoksella.

Lajittele lääkejätteet ennen apteekkiin tuomista

  • Jodi-pitoiset lääkkeet erillään, sillä ne tarvitsevat erityisen käsittelyn. Jodipitoisia tuotteita ovat: Jodix-tabletit, Betadine-tuotteet sekä Iodosorb-valmisteet.
  • Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
  • Käytetyt neulat ja ruiskut purkkeihin.
  • Vuotavat pakkaukset erilleen pakattuna.

Lääkeneuvonta ja yhteisvaikutusten tarkistus

Lääkehoidon onnistumisessa oleellista on oikea tieto lääkkeestä ja sen käytöstä. Siksi on tärkeää, että keskustelet ja kyselet lääkkeestäsi apteekissa. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, kuten särkyyn, kipuun ja kuumeeseen tarkoitettuja lääkkeitä. Farmaseuttinen henkilökuntamme neuvoo aina mielellään.

  • Varmista, ettei lääkkeellä ole yhteisvaikutuksia muiden käyttämiesi lääkkeiden kanssa.
  • Kysy, voiko lääkkeellä olla sivuvaikutuksia tai onko sen käytössä huomioitava jotain erityistä.
  • Ota selvää, milloin ja miten lääke on otettava.

Reseptit

Lääkeresepti on voimassa kaksi vuotta kirjoituspäivästä tai sen uusimisesta lukien. Tämän jälkeen resepti on uusittava, vaikka lääkemääräystä olisi vielä jäljellä. Kahden vuoden voimassaoloaika ei koske huumausainelääkkeiden ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptejä, vaan niiden voimassaoloaika on yksi vuosi.